Elävä kaupunki on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry:n hallinnoima projekti, joka toimii osana ESR-rahoitteista Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hankekokonaisuutta.

Elävä kaupunki -hankkeessa nähdään tarve nostaa järjestöissä tehtävää hyvinvointityötä entistä näkyvämmäksi osaksi yhteiskunnassa tehtävää työtä. Tarkoituksena on uudistaa sekä kehittää erityisesti matalan kynnyksen toimintamuotoja, aktivoida syrjäytymisvaarassa olevia ja osallistuttaa kaikkia kansalaisia erilaisten väestöryhmiä innostavien kokeilujen kautta yhteiseen hyvinvointia luovaan toimintaan.

Verkostoprojektin tavoitteena on kehitellä uudenlaisia kansalaislähtöisiä toimintamalleja. Näissä kuntalaiset omalla toiminnallaan kehittävät omaa elinympäristöön, luovat vireyttä ja elinvoimaa paikkakunnalle sekä tukevat ja auttavat toisiaan saaden mielekkyyden ja oman elämän merkityksellisyyden kokemuksia. Hankkeessa pyritään tavoittamaan myös vaikeissa elämäntilanteissa eläviä, joiden elämänhallintaa pyritään vahvistamaan järjestöavusteisen kansalaistoiminnan voimin.

Kaikenlaisten kokeilujen ja yhteistapahtumien sekä uudenlaisten toimintatapojen avulla pyritään vahvistamaan kansalaistoiminnan ja järjestöjen roolia julkishallinnon vastuulla olevassa hyvinvointia ja terveyttä edistävässä työssä. Mukana olevista järjestöistä kootaan tukiryhmä, joka muun muassa käsittelee syntyneet kehittämiskokeiluideat ja päättää kokeilujen käynnistämisestä.

Projektin tuloksina odotetaan alueen hyvinvointirakenteisiin vakiinnutettavia, uusia kansalaislähtöisiä kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia ja Mikkelin alueen elinvoimaa tukevia toimintamalleja. Toimintamallien avulla pyritään myös tavoittamaan yhteiskunnan tukijärjestelmien ulkopuolelle jääneitä ja saada heidät itse vaikuttamaan enemmän oman elämäntilanteensa tai elinympäristönsä hallintaan.

Projektin pitkäaikaistavoitteena on vahvistaa järjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja saada tukea järjestöjen toimintamuotojen uudistamiselle sekä kansalaislähtöisen kehittämiskulttuurin vahvistamiselle.

 

Lue lisää:

Hankkeen Facebook-sivu

 

EK banneri