Elävä kaupunki oli Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry:n hallinnoima projekti, joka toimi osana ESR-rahoitteista Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hankekokonaisuutta. Projekti päättyi 2018.

Elävä kaupunki -hankkeessa nähtiin tarve nostaa järjestöissä tehtävä hyvinvointityö entistä näkyvämmäksi osaksi yhteiskunnassa tehtävää työtä. Tarkoituksena uudistaa sekä kehittää erityisesti matalan kynnyksen toimintamuotoja, aktivoida syrjäytymisvaarassa olevia ja osallistaa kaikkia kansalaisia erilaisten väestöryhmiä innostavien kokeilujen kautta yhteiseen hyvinvointia luovaan toimintaan.

Verkostoprojektissa kehiteltiin uudenlaisia kansalaislähtöisiä toimintamalleja, joissa kuntalaiset omalla toiminnallaan kehittivät omaa elinympäristöön, loivat vireyttä ja elinvoimaa paikkakunnalle sekä tukivat ja auttoivat toisiaan saaden mielekkyyden ja oman elämän merkityksellisyyden kokemuksia. Hankkeessa pyrittiin tavoittamaan myös vaikeissa elämäntilanteissa eläviä, joiden elämänhallintaa pyrittiin vahvistamaan järjestöavusteisen kansalaistoiminnan voimin.

Kaikenlaisten kokeilujen ja yhteistapahtumien sekä uudenlaisten toimintatapojen avulla vahvistettiin kansalaistoiminnan ja järjestöjen roolia julkishallinnon vastuulla olevassa hyvinvointia ja terveyttä edistävässä työssä. Mukana olevista järjestöistä koottu tukiryhmä muun muassa käsitteli syntyneet kehittämiskokeiluideat ja päätti kokeilujen käynnistämisestä.

Projektin tuloksina syntyi alueen hyvinvointirakenteisiin vakiinnutettavia, uusia kansalaislähtöisiä kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia ja Mikkelin alueen elinvoimaa tukevia toimintamalleja. Toimintamallien avulla pyrittiin myös tavoittamaan yhteiskunnan tukijärjestelmien ulkopuolelle jääneitä ja saamaan heidät itse vaikuttamaan enemmän omaan elämäntilanteensa tai elinympäristönsä hallintaan.

Projektin pitkäaikaistavoitteena oli vahvistaa järjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja saada tukea järjestöjen toimintamuotojen uudistamiselle sekä kansalaislähtöisen kehittämiskulttuurin vahvistamiselle.

 

Lue lisää:

Hankkeen Facebook-sivu

 

EK banneri